Bestyrelse 2018

Fotos | Jørn Buch Larsen

FORMAND
Kenn Lund Nielsen

Formand for Repertoireudvalg 
(under Tores orlov)

Daglig ledelse

KASSÉRER
 Benjamin Filborne

Formand for økonomiudvalg
Daglig ledelse

BESTYRELSESMEDLEM
Stefan Jacob Jensen

Formand for Produktionsudvalg

BESTYRELSESMEDLEM
Anders Groes Almosetoft

Formand for PRudvalg

NÆSTFORMAND
Nanna Maj Johansen

Formand for Barudvalg
Daglig ledelse

BESTYRELSESMEDLEM
Torben Dahl

Formand for Husudvalg

 

BESTYRELSESMEDLEM
Tore Vange Pedersen

(Orlov)
Formand for Repertoireudvalg

BESTYRELSESMEDLEM
Didde Bak Villumsen

(Suppleant for Tore)